Aan deze 5 symptomen kunt u burn-out herkennen

Onderzoekers aan de KU Leuven hebben een nieuwe definitie gegeven aan de werkgerelateerde aandoening burn-out. Ze hebben ook een nieuwe vragenlijst opgesteld voor artsen en psychologen. Dat moet een einde maken aan “het nattevingerwerk” en sneller tot een correcte diagnose leiden. Nog geen maand geleden kwam het begrip burn-out nog eens in opspraak. Volgens ondernemer…